Beeldende kunst

Elk jaar wordt werk van leerlingen met kunstvakken in hun eindexamen tentoongesteld. Het werk van leerlingen uit havo 5 en vwo 6 is dan te zien in de aula van de Noordikslaan. Tijdens een feestelijke avond worden ook de jaarlijkse kunstprijzen uitgereikt.

In de bovenbouw stimuleert het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) je om ook zelf naar voorstellingen en musea te gaan.

De gymnasiumleerlingen hebben daarvoor een speciaal vak: klassieke culturele vorming